แสดงรายละเอียดการลงทะเบียนชุมนุม มัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
422
    Introduction to Digital Currency
10 / 15
502
    ชุมนุมหมอภาษา
15 / 15
512
    ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน 2
14 / 15
601
    แบดมินตัน
29 / 29
315
    เกมคณิตคิดสนุก
15 / 15
401
    Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
15 / 15
406
    สนุกกับภาษาฝรั่งเศส 2
19 / 19
410
    Chinese Club 1
18 / 18
412
    Chinese Club 2
18 / 18
414
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
0 / 15
416
    Cover Dance 2
7 / 15
417
    ภาษาญี่ปุ่น 1
16 / 16
207
    UD-Moral project & Happiness (2)
13 / 15
213
    สภานักเรียน ม.ปลาย
15 / 15
301
    ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ฯ ม.5 (2)
29 / 29
303
    ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
15 / 15
306
    ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.5 (1)
30 / 30
308
    GSP+คิดเลขเร็ว
0 / 15
312
    ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
30 / 30
313
    ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
30 / 30
314
    บริดจ์3
15 / 15
804
    ยุวบรรณารักษ์ 2
14 / 15
999
    วิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 6
269 / 269
702
    จิตรกรรมไทยสืบสาน 2
4 / 15
711
    ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
11 / 15
706
    วงโยธวาทิต 2
10 / 15
708
    ดนตรีไทย 2
3 / 15
710
    UD Photo & Cinema
15 / 15
802
    อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
15 / 15
105
    สหกรณ์
14 / 15
107
    Cactus Cafe 1
18 / 19
110
    เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
15 / 15
112
    เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
15 / 15
114
    นักออกแบบวัยเยาว์ 2
5 / 7
119
    พื้นฐานการลงทุน
16 / 15
120
    ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
15 / 15
201
    เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
16 / 16
202
    ห้องเรียนสีเขียว (2)
9 / 15
317
    วอลเลย์บอล ม.ปลาย
5 / 5
424
    Board Games and Chill
12 / 11
712
    นาฏศิลป์อุดมดรุณี
7 / 7
423
    ฟังเพลงภาษาอังกฤษ
14 / 14
215
    TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
11 / 15