ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.55 น. เป็นต้นไป

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  117 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2105  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  2052  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  53  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  105  คน