รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
6.1
39
39
0
สมบูรณ์
6.2
39
39
0
สมบูรณ์
6.3
36
36
0
สมบูรณ์
6.4
30
30
0
สมบูรณ์
6.5
39
39
0
สมบูรณ์
6.6
30
30
0
สมบูรณ์
6.7
29
29
0
สมบูรณ์
6.8
27
27
0
สมบูรณ์