รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
5.1
40
40
0
สมบูรณ์
5.2
40
40
0
สมบูรณ์
5.3
40
40
0
สมบูรณ์
5.4
39
39
0
สมบูรณ์
5.5
41
41
0
สมบูรณ์
5.6
30
30
0
สมบูรณ์
5.7
29
29
0
สมบูรณ์
5.8
36
36
0
สมบูรณ์