รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
2.1
44
44
0
สมบูรณ์
2.2
44
44
0
สมบูรณ์
2.3
45
43
2
ยังไม่ครบ
2.4
44
40
4
ยังไม่ครบ
2.5
44
40
4
ยังไม่ครบ
2.6
44
35
9
ยังไม่ครบ
2.7
45
43
2
ยังไม่ครบ
2.8
36
36
0
สมบูรณ์
2.9
35
30
5
ยังไม่ครบ
2.10
37
37
0
สมบูรณ์