รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
1.1
44
42
2
ยังไม่ครบ
1.2
44
42
2
ยังไม่ครบ
1.3
43
40
3
ยังไม่ครบ
1.4
43
42
1
ยังไม่ครบ
1.5
43
40
3
ยังไม่ครบ
1.6
44
44
0
สมบูรณ์
1.7
42
33
9
ยังไม่ครบ
1.8
36
36
0
สมบูรณ์
1.9
36
36
0
สมบูรณ์
1.10
30
30
0
สมบูรณ์